Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Zaproszenie do składania kart zgłoszeniowych do udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego rozpoczyna realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Realizacja w/w Program rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja 2022 r., poprzez...

  1. Wypłata dodatku osłonowego zostanie wypłacona w dwóch ratach tylko w przypadku wniosków, które wpłyną do gminy w styczniu 2022 r. Osoby składające je od lutego do końca października 2022 r. otrzymają jednorazowo całą kwotę.
  2. MOPS informuje, że osoba ubiegająca się o dodatek osłonowy w wyższej kwocie powinna zgłosić główne źródło ogrzewania do...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on...

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

 

 

Wypłaty na konta bankowe na miesiąc styczeń 2022

  • od 13.01.2022r. do 17.01.2022. – świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
  • od 17.01.2022r. do...

Informacja o podwyższeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, od 1 stycznia 2022 r. wzrośnie o 148,00 zł.

W dniu 8 listopada 2021 r. w Monitorze Polskim (M.P. 2021 r. poz. 1021) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2022.

Od 1...

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2028.

Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego.

Termin konsultacji: do 30 listopada 2021 r.

Projekt Strategii...

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Ostrowcu Świętokrzyskim uprzejmie informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków w formie papierowej o ustalenie prawa do:

  1. zasiłku rodzinnego wraz dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2022,
  2. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022.

 

Wnioski można składać...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), z dniem 01.07.2021 r. obowiązują nowe druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów. Powyższe dokumenty można pobrać...