Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Systemowe rozwiązania w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej i emisji CO2 na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – etap I – budowa OZE.

Zobacz Zmiana treści SWZ z dnia 4 maja 2022r.

Zobacz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 4 maja 2022r.

Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zobacz Załączniki do SWZ

Zobacz Formularze do wypelnienia

Procedura :tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie o zamówieniu  nr 2022/BZP 00135571/01 z dnia 2022-04-26

Termin składania ofert : 11 maja 2022r. godzina 1000

Termin otwarcia ofert; 11 maja 2022r. godz. 1100

Dostawa sprzętu i akcesoriów IT, oprogramowania biurowego oraz elementów zasilania awaryjnego serwerowni
wraz z dostawą i montażem na potrzeby Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zobacz Informacja z otwarcia ofert

Zobacz Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 

Zobacz Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ

Zobacz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zobacz Aktualny Załącznik nr 4 opis przedmiotu zamówienia

 

Zobacz Odpowiedzi na pytania do SWZ

 

Zobacz Zmiana treści SWZ

Zobacz Aktualny Załącznik nr 3a oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Zobacz Aktualny Załącznik nr 3c oświadczenie podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zobacz Załączniki do SWZ

Zobacz Formularze do wypełnienia

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie: Biuletyn Zamówien Publicznych nr 2022/BZP 00124572/01 z dnia 15 kwietnia 2022 r.

Termin składania ofert: 5 maja 2022 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 5 maja 2022 r. godz. 1100

Zobacz Informacja z otwarcia ofert

Zobacz Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zobacz Zmianę treści SWZ z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zobacz Aktualny Załącznik nr 3a do SWZ

Zobacz Aktualny Załacznik nr 3c do SWZ

Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zobacz Załączniki do SWZ

Zobacz Formularze do wypełnienia

Tryb postępowania:tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2022/BZP 00120845/01 z dnia 2022-04-13

Termin skladania ofert: 25 kwietnia 2022r. godz. 1100

Termin otwarcia ofert: 25 kwietnia 2022r. godz.1200

Zobacz Informacja z otwarcia ofert

Zobacz Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zobacz Załączniki do SWZ

Zobacz Załącznik nr 5 -dokumentacja projektowa

Zobacz Fortmularze do wypełnienia

Tryb postępowania :tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w BZP nr 2022/BZP 00108476/01 z dnia 04.04.2022 r.

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2022r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2022r. godz.1100

Opracowanie dokumentu pn. "Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do 2032 roku" w tym przeprowadzenie procedury "Strategicznej Oceny Oddzialywania na Środowisko"

 

Zobacz Informacja z otwarcia ofert

Zobacz Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 

Zobacz Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ 2

Zobacz Aktualny Załącznik nr 3a oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

Zobacz Aktualny Załącznik nr 3c oświadczenie podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Zobacz Odpowiedzi na pytania do SWZ

Zobacz Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SWZ

Zobacz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zobacz Zaktualizowane załączniki do SWZ

Zobacz zmiana terminu składania ofert

Zobacz Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zobacz Załączniki do SWZ

Zobacz Formularze do wypełnienia

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie: 2022/BZP 00107447/01 z dnia 1 kwietnia 2022 r.

Termin składania ofert: 26 kwietnia 2022 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 26 kwietnia 2022 r. godz. 1100

Zobacz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zobacz Informacja z otwarcia ofert

Zobacz Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz Specyfikacja Warunków zamówienia

Zobacz Załączniki do SWZ

Zobacz Formularze do wypełnienia

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00102684/01 z dnia 30.03.2022r.

Termin składania ofert: 7 kwietnia 2022r. godzina 1100

Termin otwarcia ofert: 7 kwietnia 2022r. godzina 1200

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i zagospodarowania terenu publicznego części działek nr 63/5 oraz 43 położonych przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie Rozwoju Miast – Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zobacz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zobacz Informacja z otwarcia ofert

Zobacz Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zobacz  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zobacz Ogłoszenie o zamówieniu

Zobacz Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zobacz Załączniki do SWZ

Zobacz Formularze do wypełnienia

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00099270/01 z dnia 25 marca 2022 r.

Termin składania ofert: 5 kwietnia 2022 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert: 5 kwietnia 2022 r. godz. 1100