Herb Miasta

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

www.jaroslawgorczynski.pl

Preyzdent

O mnie

Urodziłem się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z tym miastem związałem swoją karierę zawodową, tu założyłem z żoną Moniką rodzinę i wychowałem dwójkę dzieci – Izę i Kamila, którzy chętnie tutaj powracają.

Jestem absolwentem Technikum Samochodowego w Ostrowcu Św. Studia na kierunku „Elektroenergetyka” ukończyłem na uczelni im. Kando Kalmana w Budapeszcie. Od tego czasu jestem zauroczony kulturą węgierską i podejściem Węgrów do życia, a kuchnia tamtego regionu należy do moich ulubionych. W 2011 roku uzyskałem tytuł MBA Politechniki Lubelskiej oraz University of Illinois w Chicago.

Jestem człowiekiem techniki. Pracę zawodową rozpocząłem jako inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1995 roku, by kilka lat później awansować na stanowisko kierownika referatu ds. realizacji strategii miasta. W 2006 roku w wyborach samorządowych zostałem wybrany do Rady Powiatu. Złożyłem jednak mandat, gdyż w grudniu 2006 r. zostałem powołany na funkcję wiceprezydenta miasta. Biorąc od początku udział w realizacji najważniejszych projektów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim, poznałem „od podszewki” problemy, z jakimi borykają się inwestorzy i przedsiębiorcy.

Staram się pomagać innym, dlatego oprócz pracy zawodowej zajmuję się działalnością społeczną. W latach 2002- 2006 pełniłem funkcję przewodniczącego Samorządowej Rady Osiedla „Ludwików” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Byłem wiceprezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych. Od chwili powstania do 2014 roku byłem członkiem zarządu Stowarzyszenia „Twój Ostrowiecki Samorząd”, które wygrało wybory samorządowe w powiecie ostrowieckim w 2006 i 2010 roku.

W wyborach do Sejmu RP 9 października 2011 roku uzyskałem mandat posła na Sejm VII kadencji. Jako poseł zabiegałem o rozwiązanie problemu odwróconego VAT-u, który dotykał wyjątkowo dotkliwie polski przemysł hutniczy. W życiu prywatnym najważniejsza jest dla mnie rodzina, choć niestety mam dla niej o wiele mniej czasu niż kiedyś. Staram się to nadrabiać, spędzając z Żoną i Dziećmi każdą wolną chwilę. Moim hobby jest ogrodnictwo, które mnie relaksuje, a największą słabością słodycze oraz ciasta mojej Żony. Moją wielką pasją był zawsze samorząd, sprawy Ostrowca Świętokrzyskiego i  mieszkańców od dawna są dla mnie priorytetowe. W 2014 r. wystartowałem w wyborach samorządowych. W listopadzie zostałem wybrany  prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego, wprowadzając do Rady Miasta aż 13 radnych. 4 grudnia 2014 roku złożyłem uroczyste ślubowanie, a mój mandat poselski wygasł. Od tego czasu aktywnie uczestniczę w pracach Związku Miast Polskich.

Przez cztery lata wspólnie z zespołem specjalistów tworzyliśmy niepowtarzalną markę Ostrowca Świętokrzyskiego w oparciu o hasło MiastoOdNowa.

Rosnąca ilość nowych podmiotów gospodarczych, zwiększone dochody Gminy to przede wszystkim efekt nowego podejścia do funkcjonowania miasta jako żywego organizmu, w którym najważniejszym elementem są jego mieszkańcy. Dewiza, że miasto musi być dla ludzi to główny motor podejmowanych przeze mnie działań. Równie ważna jest estetyka wspólnej przestrzeni – zadbane, czyste miasto, parki, ulice i osiedla, które są coraz bardziej funkcjonalne dla swoich mieszkańców.

Ostrowiec Świętokrzyski stał się atrakcyjną lokalizacją dla nowych i rozwoju istniejących inwestycji. Zamrożenie stawek podatku od nieruchomości oraz znaczne obniżenie podatku od środków transportu nie spowodowało pustek w miejskim budżecie, natomiast w znacznym stopniu ułatwiło rozwijanie się lokalnych przedsiębiorstw. Miasto przygotowało dobrą ofertę dla nowych inwestorów, którą stale rozszerza i ulepsza. Do tej pory udało się przygotować już 55 ha terenów inwestycyjnych, na których powstają już pierwsze inwestycje.

Dzięki temu Ostrowiec Świętokrzyski rozwija się, co dostrzegają niezależne gremia, ale przede wszystkim ostrowczanie, którzy w ostatnich wyborach wyrazili swoją opinię udzielając mi ponad 70 % poparcia. Doceniam zaufanie jakim mieszkańcy obdarzyli również osoby z mojego komitetu, co pozwoliło na rozpoczęcie wspólnej polityki miasta i powiatu.

Dlatego w drugiej kadencji z jeszcze większym zapałem rozpocząłem pracę z moim zespołem współpracowników i urzędników. Stabilny budżet i racjonalne wydatki, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie dla młodych i dobra jakość życia są nadal naszymi priorytetami. Nowa sieć dróg, oferta mieszkań w systemie deweloperskim oraz oferta pod budownictwo jednorodzinne, rozwój edukacji, wsparcie dla młodych rodzin i seniorów, ale także realizacja strategicznych, długo oczekiwanych inwestycji – Ostrowieckiego Browaru Kultury oraz reaktywacja odkrytych basenów na Rawszczyźnie to nasze wizytówki. Te dwie ostatnie inwestycje zostały wyróżnione w prestiżowym konkursie Modernizacja Roku oraz Budowa XXI wieku – „Rawka Od Nowa” za 2019, a OBK za 2019 rok, zdobywając w nim główne nagrody.

Rozsądna gospodarka finansowa zapewnia sprawne funkcjonowanie: oświaty, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury, transportu miejskiego, a także szeroko rozumianej gospodarki komunalnej. Dzięki temu było również możliwe wparcie dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców w dobie pandemii COVID – 19. Z szerokiej pomocy zorganizowanej w ramach „Bezpiecznika Ostrowca Świętokrzyskiego” skorzystało wiele osób i podmiotów.  Do najważniejszych zadań inwestycyjnych ukończonych w ostatnim czasie należy zaliczyć: oprócz otwarcia Ostrowieckiego Browaru Kultury, halę targową na Targowisku Miejskim, ul. Krzemienną, która domyka budowę ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta, ale także oddanie w sąsiedztwie OBK budynku – Strefy Aktywności Społecznej, a przede wszystkim otwarcie układu komunikacyjnego w Ostrowieckim Kompleksie Inwestycyjnym. Od lat Ostrowiec Świętokrzyski to jeden wielki plac budowy, na którym w różnych jego częściach trwają śmiałe inwestycje. Obejmują one siatkę drogową, ale także kolejne inwestycję w kulturę i dziedzictwo materialne i niematerialne.

Dzięki wsparciu radnych Rady Miasta, ich rozwadze, zaangażowaniu i aktywności, Ostrowiec Świętokrzyski zmienia się na wielu płaszczyznach. Zielonego i obywatelskiego miasta zazdrości nam wiele ośrodków z całego kraju, wzorując się na naszych działaniach. Śmiało sięgamy po środki zewnętrzne, a by być bardziej konkurencyjnym. W tym celu zaprosiłem do współpracy włodarzy kilku strategicznych gmin północnej części województwa świętokrzyskiego i wspólnie utworzyliśmy Miejski Obszar Funkcjonalny.

Taki właśnie jest Ostrowiec Świętokrzyski. Patrząc na nasze miasto dzisiaj dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mnie w tych działaniach, ale przede wszystkim mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego – którzy aktywnie uczestniczą w zachodzących zmianach.

 

Kontakt

Kontakt z Prezydentem Jarosławem Górczyńskim odbywa się poprzez Biuro Prezydenta.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczony poniedziałek, po uprzednim osobistym uzgodnieniu godziny spotkania.

  41 26-72-115 lub 41 26-72-117

  um@um.ostrowiec.pl

  ul. Jana Głogowskiego 3/5
Ostrowiec Świętokrzyski 27-400

Media społecznościowe

  Facebook

  www.jaroslawgorczynski.pl

2018 Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego