Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu ofertę działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zabudowę komercyjną. Ofertę kierujemy do wszystkich osób, które zamierzają nabyć nieruchomość w celu wybudowania własnego domu bądź w celach inwestycyjnych, towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

Odpowiadając na zapotrzebowanie na działki Gmina Ostrowiec Świętokrzyski sukcesywnie przygotowuje nieruchomości do sprzedaży. Do zbycia oferowanych jest kilkadziesiąt działek w różnych rejonach miasta, tak aby spełnić oczekiwania nabywców.

Oferowane do zbycia nieruchomości są to zurbanizowane tereny z dogodną obsługą komunikacyjną, o jasnej sytuacji prawnej i planistycznej. Działki sprzedawane są w drodze przetargów. Transakcje kupna – sprzedaży są przejrzyste i  bezpieczne, a ceny nieruchomości konkurencyjne.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5
Biuro Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko 15, tel. (41) 26-72-251,
Referat Obrotu Nieruchomościami, tel. (41) 26-72-223, (41) 26-72-224, (41) 26-72-235 i (41) 26-72-265.

Wykaz nieruchomości
Lp.Położenie (ulica)Nr działkiObręb, arkuszPowierzchnia (ha)Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościTelefonZobacz na mapieZobacz ogłoszenieZobacz plan miejscowy - uchwałaZobacz plan miejscowy - rysunek
1. Cegielniana151Obr. 35, ark. 30,0241Dobrze skomunikowana nieruchomość położona w południowo-centralnej części Ostrowca Świętokrzyskiego w odległości ok. 0,5 km od śródmieścia miasta. Od wschodu posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Cegielnianej. Grunt graniczy od północy i południa z działkami zabudowanymi jednorodzinnymi domami mieszkalnymi, zaś od zachodu z działką gruntu zabudowaną budynkiem szkoły – Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Po drugiej stronie ulicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz jednorodzinna. W niedalekim sąsiedztwie znajdują przychodnie, punkty usługowo-handlowe oraz targowisko miejskie. Nieruchomość ma kształt prostokąta.
Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do przedmiotowego obszaru. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce strukturalnej „A3” – tereny obiektów infrastruktury społecznej ze znaczną ilością zieleni towarzyszącej (obiekty służby zdrowia, oświaty, kultury itp.).
41 26-72-235zobacz na mapie teren nie objęty planemteren nie objęty planem
2. F. Chopina23/6 i 25/10Obr. 10, ark. 40,1453Atrakcyjna, dobrze skomunikowana nieruchomość budowlana położona w zachodnio-północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta, w pobliżu drogi powiatowej ul. Długiej, na spokojnym osiedlu Kolonia Robotnicza. Jedna z ostatnich działek w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W sąsiedztwie znajduje się boisko sportowe typu „Orlik” oraz plac zabaw. Niedaleko znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do trapezu. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez ul. F. Chopina oraz poprzez działki stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wydzielone pod drogę wewnętrzną, zapewniając dogodny dojazd do ul. Długiej. Działki położone na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu ustalono warunki zabudowy polegające na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz zabudową towarzyszącą.41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
3. Jodłowa32Obr. 2, ark. 60,0608Działka położona przy gminnej drodze - ul. Jodłowej, na spokojnym osiedlu Kolonia Robotnicza z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Może być wykorzystana pod różnego rodzaju działalność usługową. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki dogodny, urządzonymi drogami publicznymi. Do centrum miasta można dojechać z ul. Jodłowej, poprzez ul. Graniczną, ul. Kasztanową, ul. Długą i ul. Henryka Sienkiewicza.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie pawilonu handlowo- usługowego.41 26-72-224zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
4. Młyńska93/5Obr. 36, ark. 40,0441Nieruchomość, położona w centralnej strefie miasta, w sąsiedztwie dominuje zabudowa śródmiejska. Teren niezabudowany. Usytuowanie działki umożliwia zrealizowanie ciekawego zagospodarowania, wkomponowanego w architekturę istniejącej zabudowy. Obsługa komunikacyjna nieruchomości możliwa jest od strony południowej, z przyległej drogi gminnej - ul. Młyńskiej.
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka leży na obszarze określonym jako strefa „centrum” o mocno zaawansowanych procesach centro twórczych (występowanie silnie zwartej zabudowy z przemieszanymi funkcjami – obszar o mocno zaawansowanym procesie koncentracji usług publicznych).41 26-72-224 zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
5. Nadkoszary11/1Obr. 26, ark. 10,8172Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, terenów leśnych oraz terenów przemysłowych Huty Celsa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, jak i różnego rodzaju działalność gospodarczą. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej żużlem – ul. Nadkoszary.Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działka znajduje się w jednostce strukturalnej „D2” na terenie określonym jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięcia konfliktów przestrzennych oraz tereny sugerowanych dolesień. 41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
6. Nadkoszary38/2Obr. 26, ark. 10,9469Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, terenów leśnych oraz terenów przemysłowych Huty Celsa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, jak i różnego rodzaju działalność gospodarczą. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej żużlem – ul. Nadkoszary.Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działka znajduje się w jednostce strukturalnej „D2” na terenie określonym jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięcia konfliktów przestrzennych oraz tereny sugerowanych dolesień.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
7. Nadkoszary22Obr. 26, ark. 10,0725Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy zagrodowej, nieruchomości niezabudowanych, terenów leśnych oraz terenów przemysłowych Huty Celsa. Działka może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową, jak i różnego rodzaju działalność gospodarczą. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni utwardzonej żużlem – ul. Nadkoszary.Teren, na którym położona jest działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działka znajduje się w jednostce strukturalnej „D2” na terenie określonym jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięcia konfliktów przestrzennych. 41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
8. Wąwozy6/4Obr. 47, ark. 10,1979Działka położona w południowej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 4 km od centrum. Nieruchomość przylega do urządzonej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Teren malowniczy o zróżnicowanym ukształtowaniu. Okolica spokojna. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny wykorzystywane rolniczo. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta. Może być wykorzystana pod zabudowę mieszkaniową. Teren niezabudowany. Dogodny dojazd do centrum miasta. Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie na każdej z działek budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczo-garażowego.41 26-72-224zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
9. Wiejska33/2
i 44/4
Obr. 46, ark. 20,1727Nieruchomość, położona w południowej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 1,5 km od centrum miasta. W okolicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na działce nr 33/2 znajdują się niewykorzystywane budynki gospodarcze. W odległości ok. 0,5 km zlokalizowana jest hala sportowa KSZO. Atutem tej nieruchomości jest spokojna okolica. Obsługa komunikacyjna nieruchomości zapewniona jest z przyległej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej - ul. Wiejskiej. Dogodny dojazd do centrum miasta.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar, na którym położona jest działka nr 44/4 i wschodnia część działki nr 33/2 określony jest jako obszary zabudowy ekstensywnej, których prawidłowe funkcjonowanie wymaga rozstrzygnięć konfliktów przestrzennych, zaś obszar, na którym położona jest zachodnia część działki nr 33/2 określony jest jako obszary o wyłącznej funkcji handlowo-usługowej z zielenią towarzyszącą.41 26-72-224 zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
10. Wschodnia15/2Obr. 31, ark. 510,3885Duża działka budowlana położona w południowo-wschodniej części Ostrowca Świętokrzyskiego. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i enklaw zieleni. Proponowana dla ludzi ceniących sobie przestrzeń. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd bezpośrednio z ul. Wschodniej (droga gminna).
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo- garażowego.41 26-72-223zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
11. Zygmuntówka10/2Obr. 48, ark. 20,1961Dobrze skomunikowana działka budowlana położona w odległości ok. 4 km od centrum miasta, przy drodze wojewódzkiej – ul. Zygmuntówka. W odległości kilkuset metrów znajdują się przystanki komunikacji miejskiej jak również mniejsze placówki handlowo-usługowe. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd dogodny bezpośrednio z ul. Zygmuntówka.
Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz zjazdu z ul. Zygmuntówka.41 26-72-223zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
12. Żurawia12/8Obr. 13, ark. 50,1182Dobrze skomunikowana działka budowlana. Położona blisko centrum. W otoczeniu nieruchomości gruntowe wykorzystywane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Żurawiej. Dogodny dojazd do centrum miasta ulicami: Józefa Reńskiego, Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. Zgodnie z ustaleniami obowiązującej zmiany Nr 1 i Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – teren, na którym położone są przedmiotowe działki znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: „B73x-MN” – przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna; przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe w parterach budynków lub jako obiekty wolnostojące oraz budynki gospodarcze. Zalecany rozwój funkcji sadowniczo-ogrodniczych na zapleczu budowy. 41 26-72-265zobacz na mapieMPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - uchwałaMPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - rysunek
13. Żurawia12/10Obr. 13, ark. 50,1141Dobrze skomunikowana działka budowlana. Położona blisko centrum. W otoczeniu nieruchomości gruntowe wykorzystywane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, niezabudowany. Dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. Żurawiej. Dogodny dojazd do centrum miasta ulicami: Józefa Reńskiego, Stefana Żeromskiego i Henryka Sienkiewicza. Zgodnie z ustaleniami obowiązującej zmiany Nr 1 i Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – teren, na którym położone są przedmiotowe działki znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: „B73x-MN” – przeznaczenie podstawowe – zabudowa jednorodzinna; przeznaczenie dopuszczalne – usługi nieuciążliwe w parterach budynków lub jako obiekty wolnostojące oraz budynki gospodarcze. Zalecany rozwój funkcji sadowniczo-ogrodniczych na zapleczu budowy. 41 26-72-265zobacz na mapieMPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - uchwałaMPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - rysunek
14. Lawendowa2/4, 3/2Obr. 3, ark. 30,9389Nieruchomość usytuowana na peryferiach miasta, w rejonie ośrodka wypoczynkowego "Gutwin" i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Atrakcyjna lokalizacja pod kątem przyszłego zagospodarowania, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Spokojna okolica, dużo zieleni. Dogodny dojazd do nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na terenie zabudowy usług turystyki i rekreacji.41 26-72-224zobacz na mapieMPZP Gutwin - uchwałaMPZP Gutwin - rysunek
15. Leona Chrzanowskiego38/2, 72/2Obr. 34, ark. 5; Obr. 33, ark. 51,031Nieruchomość zlokalizowana przy publicznej drodze gminnej, w sąsiedztwie terenów wykorzystywanych na cele usługowe o zróżnicowanej branży (stacja paliw i LPG, hurtownie, składy budowlane, itp.). Działki położone są na obszarze uzbrojonym - w pasie drogowym przyległej drogi znajdują się: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna.Działka położona na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono w decyzji o warunkach zabudowy sposób zagospodarowania polegający na budowie budynku usługowego (o pow. sprzedaży do 500 m2), budowie parkingu do 30 miejsc postojowych oraz budowie zjazdu publicznego z ul. L. Chrzanowskiego na przedmiotowe działki. 41 26-72-224zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
16. Iłżecka93/6Obr. 11, ark. 10,7585Atrakcyjna działka inwestycyjna. Świetna lokalizacja - położona bezpośrednio przy ul. Iłżeckiej. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski, niezabudowany. W najbliższym otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującego obszar w rejonie ulic: Siennieńskiej, Armii Krajowej, Iłżeckiej, Rzeczki, przedmiotowa działka położona jest terenach zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: „U1”, „U2”.41 26-72-265zobacz na mapieMPZP Armii Krajowej ... - uchwałaMPZP Armii Krajowej ... - rysunek
17. Kolonia Robotnicza17/3Obr. 6, ark. 20,1368Działka położona w peryferyjnej strefie miasta. Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren niezabudowany. Kształt nieregularny. Działka przylega bezpośrednio do ul. Kolonia Robotnicza. Dogodny dojazd do nieruchomości. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 17/3. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, działka ta znajduje się w jednostce strukturalnej „B5” na terenie określonym jako „obszary istniejącej i postulowanej zabudowy ekstensywnej (domy jednorodzinne i małe domy mieszkalne)". Przedmiotowa działka położona jest w układzie urbanistycznym Kolonia Robotnicza – osiedle domków jednorodzinnych, który został ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
18. Bałtowska3/48Obr. 28, ark. 11,7629Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miasta. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do trapezu. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową produkcyjno- magazynową oraz działki niezabudowane.Teren, na którym położona jest nieruchomosć nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, działki znajdują się w jednostce oznaczonej symbolem "D2", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. Dla obszaru działki decyzją Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.79.2017.łs z dnia 26.06.2017r. ustalono warunki zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego/rodzaj i funkcja zabudowy: zabudowa produkcyjna (towarzysząca) oraz budowie parkingu do 30 miejsc postojowych. 41 26-72-224zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
19. E. Kwiatkowskiego - Świętokrzyska3/62, 3/65 i 7/2Obr. 43, ark. 40,8639Działki usytuowane w południowej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy poprzemysłowej dawnej Huty Ostrowiec. Atrakcyjna lokalizacja pod kątem przyszłego zagospodarowania, na cele usługowe z obiektami produkcyjnymi. Dogodny dojazd do nieruchomości z drogi publicznej powiatowej - ul. Świętokrzyskiej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016 r., działki położone są na terenie zabudowy usługowej z obiektami produkcyjnymi.41 26-72-224zobacz na mapieMPZP_StaraHuta - uchwałaMPZP_StaraHuta - rysunek
20. Przemysłowa, dawniej Bałtowska3/58Obr. 28, ark. 13,3284Nieruchomość położona w północno-wschodniej części miasta. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do trapezu. W sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową produkcyjno- magazynową oraz działki niezabudowane.Teren, na którym położona jest nieruchomosć nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania planu miejscowego w odniesieniu do przedmiotowej działki. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, działki znajdują się w jednostce oznaczonej symbolem "D2", na terenie o funkcji określonej w załączniku graficznym do Studium jako istniejące tereny przemysłu, baz, składów, hurtowni o zwiększonej uciążliwości. Dla obszaru działki decyzją Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.86.2017.łs z dnia 26.06.2017r. ustalono warunki zabudowy, dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego/rodzaj i funkcja zabudowy: zabudowa produkcyjna (towarzysząca) oraz budowie parkingu do 30 miejsc postojowych. 41 26-72-224zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
21. Kwiatkowskiego -Świętokrzyska3/46, 3/53, 3/58 i 3/23Obr. 43, ark. 40,8984Działki usytuowane w południowej części miasta, w sąsiedztwie zabudowy poprzemysłowej dawnej Huty Ostrowiec. Atrakcyjna lokalizacja pod kątem przyszłego zagospodarowania, na cele usługowe z obiektami produkcyjnymi. Dogodny dojazd do nieruchomości z drogi łączącej publiczną drogę powiatową - ul. Świętokrzyską z drogą publiczną - ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016 r., działki położone są na terenie zabudowy usługowej z obiektami produkcyjnymi.41 26-72-224zobacz na mapiezobacz ogłoszenieMPZP_StaraHuta - uchwałazobacz rysunek planu
22. Jarzębinowa2/2Obr. 9, ark. 20,1408Atrakcyjna nieruchomość budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta posiada korzystne do zabudowy parametry. Kształt działki i jej powierzchnia umożliwia swobodną zabudowę. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działki nr: 2/38 i 2/39 (obr. 9, ark. 2), wydzielone pod drogi wewnętrzne, stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/2. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.
41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
23. Jarzębinowa2/7Obr. 9, ark. 20,1239Atrakcyjna nieruchomość budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany. Działka o kształcie regularnym prostokątnym posiada korzystne do zabudowy parametry. Kształt działki i jej powierzchnia umożliwia swobodną zabudowę. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działki nr: 2/38 i 2/39 (obr. 9, ark. 2), wydzielone pod drogi wewnętrzne, stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/7. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.
41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
24. Jarzębinowa2/11Obr. 9, ark. 20,1451Atrakcyjna nieruchomość budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta posiada korzystne do zabudowy parametry. Kształt działki i jej powierzchnia umożliwia swobodną zabudowę. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działki nr: 2/38 i 2/39 (obr. 9, ark. 2), wydzielone pod drogi wewnętrzne, stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/11. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.
41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
25. Jarzębinowa2/15Obr. 9, ark. 20,1182Atrakcyjna nieruchomość budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta posiada korzystne do zabudowy parametry. Kształt działki i jej powierzchnia umożliwia swobodną zabudowę. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działki nr: 2/38 i 2/39 (obr. 9, ark. 2), wydzielone pod drogi wewnętrzne, stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/15. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.
41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
26. Jarzębinowa2/19Obr. 9, ark. 20,1106Atrakcyjna nieruchomość budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany. Działka o kształcie regularnym prostokątnym posiada korzystne do zabudowy parametry. Kształt działki i jej powierzchnia umożliwia swobodną zabudowę. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działki nr: 2/38 i 2/39 (obr. 9, ark. 2), wydzielone pod drogi wewnętrzne, stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/19. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.
41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
27. Jarzębinowa2/23Obr. 9, ark. 20,1106Atrakcyjna nieruchomość budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany. Działka o kształcie regularnym prostokątnym posiada korzystne do zabudowy parametry. Kształt działki i jej powierzchnia umożliwia swobodną zabudowę. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działki nr: 2/38 i 2/39 (obr. 9, ark. 2), wydzielone pod drogi wewnętrzne, stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/23. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.
41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
28. Jarzębinowa2/27Obr. 9, ark. 20,1106Atrakcyjna nieruchomość budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany. Działka o kształcie regularnym prostokątnym posiada korzystne do zabudowy parametry. Kształt działki i jej powierzchnia umożliwia swobodną zabudowę. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działki nr: 2/38 i 2/39 (obr. 9, ark. 2), wydzielone pod drogi wewnętrzne, stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/27. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.
41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
29. Jarzębinowa2/31Obr. 9, ark. 20,1106Atrakcyjna nieruchomość budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany. Działka o kształcie regularnym prostokątnym posiada korzystne do zabudowy parametry. Kształt działki i jej powierzchnia umożliwia swobodną zabudowę. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działki nr: 2/38 i 2/39 (obr. 9, ark. 2), wydzielone pod drogi wewnętrzne, stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/31. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.
41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
30. Jarzębinowa2/35Obr. 9, ark. 20,1182Atrakcyjna nieruchomość budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta posiada korzystne do zabudowy parametry. Kształt działki i jej powierzchnia umożliwia swobodną zabudowę. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działki nr: 2/38 i 2/39 (obr. 9, ark. 2), wydzielone pod drogi wewnętrzne, stanowiące własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 2/35. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.237.2017.łs z dnia 05.02.2018r., ustalono dla pierwotnej działki nr 2 (obr. 9, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 36 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.
41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
31. Jarzębinowa15/2Obr. 9, ark. 40,0620Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Dojazd do działki odbywa się drogą publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską, zapewniając dogodny dojazd do centrum miasta. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 15/2. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.196.2018.łs z dnia 08.03.2019r., ustalono dla pierwotnej działki nr 15 (obr. 9, ark. 4) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
32. Jarzębinowa15/3Obr. 9, ark. 40,0611Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie kwadratu. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działkę nr 15/1, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wydzieloną pod drogę wewnętrzną. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 15/3. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.196.2018.łs z dnia 08.03.2019r., ustalono dla pierwotnej działki nr 15 (obr. 9, ark. 4) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapiezobacz ogłoszenieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
33. Jarzębinowa15/8Obr. 9, ark. 40,0620Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Dojazd do działki odbywa się drogą publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską, zapewniając dogodny dojazd do centrum miasta. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 15/8. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.196.2018.łs z dnia 08.03.2019r., ustalono dla pierwotnej działki nr 15 (obr. 9, ark. 4) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
34. Jarzębinowa15/9Obr. 9, ark. 40,0611Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie kwadratu. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działkę nr 15/1, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wydzieloną pod drogę wewnętrzną. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 15/9. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.196.2018.łs z dnia 08.03.2019r., ustalono dla pierwotnej działki nr 15 (obr. 9, ark. 4) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
35. Jarzębinowa15/10Obr. 9, ark. 40,0788Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działkę nr 15/1, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wydzieloną pod drogę wewnętrzną. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 15/10. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.196.2018.łs z dnia 08.03.2019r., ustalono dla pierwotnej działki nr 15 (obr. 9, ark. 4) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
36. Jarzębinowa15/11Obr. 9, ark. 40,0793Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działkę nr 15/1, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wydzieloną pod drogę wewnętrzną. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 15/11. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.196.2018.łs z dnia 08.03.2019r., ustalono dla pierwotnej działki nr 15 (obr. 9, ark. 4) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
37. Jarzębinowa15/12Obr. 9, ark. 40,0798Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działkę nr 15/1, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wydzieloną pod drogę wewnętrzną. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 15/12. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.196.2018.łs z dnia 08.03.2019r., ustalono dla pierwotnej działki nr 15 (obr. 9, ark. 4) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
38. Jarzębinowa15/13Obr. 9, ark. 40,0811Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez drogę publiczną gminną – ul. Jarzębinową o szerokości 18m oraz poprzez działkę nr 15/1, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, wydzieloną pod drogę wewnętrzną. Ulica Jarzębinowa, która łączy się z ulicami Malinową/Orlą/Leśną-Siennieńską zapewnia dogodny dojazd do centrum miasta. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 15/13. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR.I.6730.196.2018.łs z dnia 08.03.2019r., ustalono dla pierwotnej działki nr 15 (obr. 9, ark. 4) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z układem komunikacyjnym.41 26-72-265zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
39. Azaliowa8/22 Obr. 8, ark. 2 0,1676Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta. Działka ma zapewniony dogodny dostęp do dróg publicznych gminnych – ul. Malinowej,
ul. Jarzębinowej, ul. Porzeczkowej, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – ul. Azaliową o szerokości 12m. W drodze wewnętrznej – ul. Azaliowej znajdują się sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i wodociągowa. Projektowana jest budowa gazociągu.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 8/22. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.31.2018.łs z dnia 04.05.2018 r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 8/22 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.41 26-72-235zobacz na mapie;teren nie objęty planemteren nie objęty planem
40. Azaliowa8/23Obr. 8, ark. 2 0,1610Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta. Działka ma zapewniony dogodny dostęp do dróg publicznych gminnych – ul. Malinowej,
ul. Jarzębinowej, ul. Porzeczkowej, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – ul. Azaliową o szerokości 12m. W drodze wewnętrznej – ul. Azaliowej znajdują się sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i wodociągowa. Projektowana jest budowa gazociągu.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 8/23. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.30.2018.łs z dnia 04.05.2018 r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 8/23 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
41. Azaliowa8/24Obr. 8, ark. 2 0,1611Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta. Działka ma zapewniony dogodny dostęp do dróg publicznych gminnych – ul. Malinowej,
ul. Jarzębinowej, ul. Porzeczkowej, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – ul. Azaliową o szerokości 12m. W drodze wewnętrznej – ul. Azaliowej znajdują się sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i wodociągowa. Projektowana jest budowa gazociągu.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 8/24. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.29.2018.łs z dnia 04.05.2018 r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 8/24 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
42. Azaliowa8/25 Obr. 8, ark. 2 0,1599Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka ma zapewniony dogodny dostęp do dróg publicznych gminnych – ul. Malinowej, ul. Jarzębinowej, ul. Porzeczkowej, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – ul. Azaliową o szerokości 12m. W drodze wewnętrznej – ul. Azaliowej znajdują się sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i wodociągowa. Projektowana jest budowa gazociągu.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 8/25. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.28.2018.łs z dnia 04.05.2018 r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 8/25 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
43. Azaliowa8/31Obr. 8, ark. 2 0,1101Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta. Działka ma zapewniony dogodny dostęp do dróg publicznych gminnych – ul. Malinowej,
ul. Jarzębinowej, ul. Porzeczkowej, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – ul. Azaliową o szerokości 12m. W drodze wewnętrznej – ul. Azaliowej znajdują się sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i wodociągowa. Projektowana jest budowa gazociągu.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 8/31. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.27.2018.łs z dnia 04.05.2018 r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 8/31 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
44. Azaliowa8/43Obr. 8, ark. 2 0,1037Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany, o korzystnym kształcie prostokąta. Działka ma zapewniony dogodny dostęp do dróg publicznych gminnych – ul. Malinowej,
ul. Jarzębinowej, ul. Porzeczkowej, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – ul. Azaliową o szerokości 12m. W drodze wewnętrznej – ul. Azaliowej znajdują się sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i wodociągowa. Projektowana jest budowa gazociągu.

Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 8/43. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.21.2018.łs z dnia 04.05.2018 r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 8/43 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
45. Azaliowa8/44Obr. 8, ark. 2 0,1023Atrakcyjna działka budowlana, położona w północnej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Z dala od zgiełku miejskiego upragniona cisza i spokój. W sąsiedztwie luźna zabudowa mieszkaniowa, działki gruntu wydzielone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz enklawy zieleni. Teren płaski, niezabudowany, o korzystnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Działka ma zapewniony dogodny dostęp do dróg publicznych gminnych – ul. Malinowej, ul. Jarzębinowej, ul. Porzeczkowej, poprzez drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – ul. Azaliową o szerokości 12m. W drodze wewnętrznej – ul. Azaliowej znajdują się sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i wodociągowa. Projektowana jest budowa gazociągu.
Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 8/44. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPR-I.6730.20.2018.łs z dnia 04.05.2018 r., ustalono dla obszaru, na którym położona jest działka nr 8/44 warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planemteren nie objęty planem
46. Nowe Piaski135/3Obr. 5, ark. 2 0,1467Atrakcyjna działka budowlana, położona w północno – zachodniej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Najbliższe sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz enklawy zieleni. Okolica spokojna. Teren niezabudowany, o kształcie trapezu. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy publicznej drodze gminnej – ul. Nowe Piaski, zapewniając tym samym dogodny dojazd do różnych części miasta. W pasie drogowym ul. Nowe Piaski znajdują się sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetyczna i wodociągowa, natomiast w sąsiedniej działce od północy znajduje się gazociąg. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 135/3. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPPOŚ.Ig.7331/223/2010 z dnia 30.11.2010r., ustalono m. in. dla pierwotnych działek nr 128/2, 135/2 i 223/2 (obr. 5, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalno-usługowych oraz dwóch szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz budowie 2 zjazdów z ul. Szymanowskiego (obecnie ul. Nowe Piaski) i zjazdu z ul. Grabowej.
41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planem
47. Nowe Piaski135/4 i 223/3Obr. 5, ark. 2 0,1737Atrakcyjna nieruchomość budowlana, położona w północno – zachodniej części Ostrowca Świętokrzyskiego, w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Najbliższe sąsiedztwo stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz enklawy zieleni. Okolica spokojna. Teren niezabudowany, o kształcie trapezu. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy publicznej drodze gminnej – ul. Nowe Piaski, zapewniając tym samym dogodny dojazd do różnych części miasta. W pasie drogowym ul. Nowe Piaski znajdują się sieci uzbrojenia technicznego: elektroenergetyczna i wodociągowa, natomiast w sąsiedniej działce od północy znajduje się gazociąg. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i nie ogłoszono o przystąpieniu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszaru działki nr 135/4 i 223/3. Decyzją o warunkach zabudowy Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WPPOŚ.Ig.7331/223/2010 z dnia 30.11.2010r., ustalono m. in. dla pierwotnych działek nr 128/2, 135/2 i 223/2 (obr. 5, ark. 2) warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalno-usługowych oraz dwóch szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz budowie 2 zjazdów z ul. Szymanowskiego (obecnie ul. Nowe Piaski) i zjazdu z ul. Grabowej.
41 26-72-235zobacz na mapieteren nie objęty planem
48. Lokal użytkowy - garaż Nr I przy ulicy Juliusza Słowackiego 13A 34/1Obr. 35, ark. 4 0,1302Lokal użytkowy – garaż Nr I o powierzchni użytkowej 19,60 m2 przeznaczony do sprzedaży znajduje się w części budynku mieszkalnego Słowackiego Nr 13A, na wysokim podpiwniczeniu. Posiada bezpośredni wyjazd i wyjście na ulicę Juliusza Słowackiego. Garaż jest wolny, niewynajmowany. Nieruchomość zabudowana przy ulicy Juliusza Słowackiego 13A położona jest w strefie pośredniej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się między innymi budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki oświaty oraz użyteczności publicznej. W nieruchomości Słowackiego 13A istnieje wspólnota mieszkaniowa.
Teren na którym znajduje się budynek mieszkalny Słowackiego Nr 13A, a w nim lokal użytkowy – garaż Nr I przeznaczony do sprzedaży, położony jest na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nieruchomość znajduje się w na „obszarze uformowanych zespołów zabudowy wielorodzinnej z dominacją zabudowy blokowej "41 26-72-228zobacz na mapiezobacz ogłoszenie teren nie objęty planemteren nie objęty planem
49. Lokal użytkowy Nr 2 przy ulicy Starokunowskiej 1/7 68/4 Obr. 36, ark. 4 0,0798Lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 242,67 m2 znajduje się w budynku wielomieszkaniowym położonym przy ulicy Starokunowskiej Nr 1/7. Usytuowany jest na parterze rzedmiotowego budynku, posiada także pomieszczenia magazynowe w piwnicy oraz pomieszczenie gospodarcze na piętrze. Do kondygnacji podziemnej (piwnicy) i na piętro prowadzi klatka schodowa znajdująca się w obrębie lokalu. Lokal wolny, niewynajmowany. Nieruchomość zabudowana przy ulicy Starokunowskiej Nr 1/7 położona jest w strefie centrum miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się między innymi budynki wielomieszkaniowe oraz budynki użyteczności publicznej. W budynku Starokunowska 1/7 istnieje wspólnota mieszkaniowa.
Teren na którym znajduje się budynek wielomieszkaniowy Starokunowska Nr 1/7, a w nim lokal użytkowy nr 2 przeznaczony do sprzedaży, położony jest na terenie nie objętym ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego nieruchomość znajduje się na obszarze opisanym jako „strefa centrum o mocno zaawansowanych procesach centrotwórcznych (występowanie silnie zwartej zabudowy z przemieszanymi funkcjami-obszary o mocno zaawansowanym procesie koncentracji usług publicznych”. 41 26-72-228zobacz na mapiezobacz ogłoszenie / rzut lokaluteren nie objęty planemteren nie objęty planem
50. dr Adama Wardyńskiego 2643/1Obr. 35, ark. 1 0,2043Nieruchomość w centrum miasta. W otoczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz handlowo-usługowa. Nieruchomość o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Dogodny dojazd do nieruchomości, drogą o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej – ul. dr Adama Wardyńskiego.
Na nieruchomości znajdują się niżej opisane budynki:
1) Wolnostojący budynek parterowy z poddaszem użytkowym (częściowo podpiwniczony). Wg pomiarów z natury, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego powierzchnia użytkowa budynku wynosi 347,84 m2. Budynek dotychczas pełnił funkcję o charakterze użyteczności publicznej (była siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej). Budynek byłej siedziby MBP (Dom Saskich) ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz zlokalizowany jest na ujętej w tej ewidencji – historycznym układzie urbanistycznym Śródmieście (centrum).
2) Budynek garażowy (wg pomiarów z natury, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego powierzchnia użytkowa budynku wynosi 15,37 m2).
3) Budynek gospodarczo-garażowy (wg pomiarów z natury, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego powierzchnia użytkowa budynku wynosi 52,02 m2). Składa się on z trzech pomieszczeń gospodarczych o powierzchniach użytkowych: 9,86 m2, 9,65 m2 i 16,21 m2 oraz garażu o powierzchni użytkowej 16,30 m2.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście w Ostrowcu Świętokrzyskim, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVI/766/2001 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 grudnia 2001r. – przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym na rysunku planem symbolem 1U/Mn – tereny zabudowy usług miastotwórczych/zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dla terenu 1U/Mn plan ustala m.in.:
1) przeznaczenie podstawowe terenu pod zabudowę o funkcji usług miastotwórczych,
z wyłączeniem usług handlu, z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
2) dopuszcza się przeznaczenie podstawowe terenu pod zabudowę o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
Teren 1U/Mn objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską.
41 26-72-265zobacz na mapieMPZP Śródmieście - uchwałaMPZP Śródmieście - rysunek

 

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Ewelina Maćkosz-Szczepanik, Karolina Chyzicka, Marta Śliwińska