Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

З 16 березня в Офісі Обслуговування Клієнтів (ЦНАП) міської ради, розташованого у будівлі спортивно-розважального комплексу на вул. Свєнтокшиська 11 (телефон:41 2672213) будуть прийматися заявки для надання номеру

 

PESEL ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 

Громадяни України, котрі перетнули кордон Польщі після 24 лютого у зв’язку з бойовими діями у своїй країні, можуть подати заяву на отримання номера PESEL у Польщі.

Наявність цього номера дозволятиме користуватися, серед іншого, послугами медичної допомоги, соціального забезпечення або відкриття фірми у Польщі. У той же час ви можете отримати довірений профіль, який дозволяє вирішувати багато офіційних справ через Інтернет.

 

Хто може отримати PESEL?

PESEL може отримати кожен, хто:
• прибув до Польщі в період з 24 лютого 2022 року безпосередньо з України у зв'язку з бойовими діями,
• звернеться та подасть заяву в будь-якому офісі ґміни

 

Що потрібно підготувати?

1) Заяви для присвоєння номера PESEL громадянину України у зв’язку зі збройним конфліктом можна буде отримати в будь-якому відділі ґміни
Дані, які ви вказуєте у заяві:
• ім'я та прізвище
• дата і місце народження
• країна народження, громадянство
• дата в'їзду до Польщі
• український ідентифікаційний номер (якщо є)
• для отримання довіреного профілю (адреса електронної пошти, польський номер телефону)

2) Документ, що підтверджує дані, які ви надаєте в заяві, та вашу особу. Якщо у вас немає такого документа, ви можете подати декларацію про відсутність такого документа під страхом кримінальної відповідальності.

3) Якщо ви заповнюєте заяву від імені неповнолітнього (дитини до 18 років), надайте дані батьків та/або опікуна, яка фактично доглядає за дитиною.
4) Кольорова фотографія на фотопапері розміром 35 х 45 мм (ширина х висота) і - якщо ви на фото в темних окулярах або капелюсі - відповідну довідку.

Для отримання довіреного профілю, ви повинні мати: ваш особистий робочий мобільний телефон з номером польського оператора, діючу адресу електронної пошти.

 Заяви для присвоєння номера PESEL

 

Що ви маєте зробити?

Заповнену заявку разом з необхідними документами та фотографією ви особисто приносите до міської ради . Працівник візьме ваші відбитки пальців. Присутність дитини віком до 12 років при поданні заяви не обов’язкова – крім випадків, коли її особу встановлюють на підставі декларації. Заява від імені дитини подається одним із батьків, опікуном, працівником пробації, тимчасовим опікуном, призначеним судом з питань опіки та піклування, або особою, яка фактично здійснює догляд за дитиною. Дітям до 12 років відбитки пальців не знімають.

 

 

 

 

Od 16 marca w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, mieszczącym się
w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej 
przy ul. Świętokrzyskiej 11
tel. 41 2672213 
będą przyjmowane wnioski o nadanie numeru PESEL

 

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY

 

Obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego przekroczyli granicę Polski w związku z działaniami wojennymi na terenie ich państwa mogą ubiegać się w Polsce o nadanie numeru PESEL.
Posiadanie tego numeru umożliwi skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie możesz uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

 

Kto może uzyskać PESEL?

PESEL może uzyskać każdy, kto:
• przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
• zgłosi się i złoży wniosek w dowolnym urzędzie gminy

 

Co trzeba przygotować?

1) Wnioski o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dostępne będą w dowolnym urzędzie gminy lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Dane, które wpiszesz we wniosku:

• imię i nazwisko
• data i miejsce urodzenia
• kraj urodzenia, obywatelstwo
• data wjazdu do Polski
• ukraiński numer ewidencyjny ( jeśli jest)
• aby uzyskać profil zaufany ( adres e-mail, polski numer telefonu)

2) Dokument, który potwierdzi dane jakie podajesz we wniosku, i twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

3) Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r. ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

4) Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

W Ostrowcu Świętokrzyskim obywatele Ukrainy mogą wykonać fotografie bezpłatnie w dwóch zakładach fotograficznych:

Zakład Fotograficzny „Ideal” – ul. Sienkiewicza 63, Ostrowiec Świętokrzyski. Tel. 041 263 02 00
Zakład Fotograficzny K. Żywczyk, ul. Żabia 16, Ostrowiec Świętokrzyski Tel. 041 2479707
Foto Graf Hubert Woskowicz – os. Słoneczne 14 Górny Pasaż

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem, adres e-mail, z którego korzystasz.

Pobierz wniosek o PESEL

 

Co musisz zrobić?

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem przynosisz osobiście do dowolnego urzędu gminy w kraju. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.
Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 r. ż., nie pobiera się odcisków palców.